HOME > NEWS > ຖ້າທ່ານເບິ່ງຫາຄວາມສຳເລັບ ທ່ານກຳລັງເຫັນມັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 656067

ຖ້າທ່ານເບິ່ງຫາຄວາມສຳເລັບ ທ່ານກຳລັງເຫັນມັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ

ຖ້າທ່ານເບິ່ງຫາຄວາມສຳເລັບ ທ່ານກຳລັງເຫັນມັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານ

"All-New Isuzu MU-X ຜູ້ນຳແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ...ທີ່ເໜືອກວ່າໃຜ” ລົງທະບຽນທົດລອງຂັບລ່ວງໜ້າໄດ້ທີ່ https://isuzulaos.com/test-drive/ ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່

*ບໍລິສັດອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ: ຢູ່ທີ່ ບ້ານນາເລົ່າ (ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (021) 613 141-3 ສາຂາ ແຂວງຈໍາປາສັກ — ຫຼັກ 2 ໂທ: (031) 212 667

https://www.facebook.com/isuzulaoservices/

#ຜູ້ນຳແຫ່ງຄວາມສຳເລັດທີ່ເໜືອກວ່າໃຜ

#ອີຊູຊຸລາວບໍລິການ

#AllNewIsuzuMUX

#IsuzuLaoServices