HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ໜັ້ນໃຈ ປອດໄພ ຫ່າງໄກ COVID 19

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 433215

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ໜັ້ນໃຈ ປອດໄພ ຫ່າງໄກ COVID 19

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການໜັ້ນໃຈ ປອດໄພ ຫ່າງໄກ COVID 19

- ມີຈຸດວັດແທກອຸນຫະພູມ

-ມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ພ້ອມລ້າງມືດ້ວຍເຈວແອວກໍຮໍທຸກຄັ້ງ ກ່ອນເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ

- ສີດຂ້າເຊື້ອທຸກຄັ້ງ ແລະ ມີຈຸດລ້າງມືສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ