HOME > AFTER SALE SERVICE > SPARE PART & ACCESSORIES

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

ຖ. ສີເກີດ-ດົງໂດກ, ບ. ໜອງບຶກເໜືອ,
ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: 1889;(+856 21)613141-4.
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 656056

ອະໄຫລ່ຂອງແທ້ມາຕະຖານ ອີຊູຊຸ


ILS ມີອາໄຫລ່ຫຼາຍລາຍການໄວ້ຄອຍບໍລິການ ຂອງແທ້ມາຕະຖານຈາກ
ອີຊູຊຸ.


ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຮັບປະກັນລົດໃຫມ່ຈາກໂຮງງານ
3ປີ ຫຼື 100000ກມ (ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໃຂຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງເຖິງກ່ອນ).

ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງຂອງແທ້.

ຊຸດຄອບໄຟໜ້າ
Head Lamp Garnish Set.
ເລດລາຍດາບປະຕູ
DOOR HANDLE TRIM
ຊຸດຄອບໄຟທ້າຍ
Rear Combine Lam Guard Set.
ເລດຝາທ້າຍກະບະ
TAILGATE HANDLE ORNAMENT
ຊຸດຄອບມືເປີດຝາກະບະທ້າຍ
Tail Guard Handle Ornament.
ເລດກັນລາຍບ່ອນຢຽບ
ROCKER PLATE