HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ເຂດທົ່ງປົ່ງ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 639611

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ເຂດທົ່ງປົ່ງ

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ເຂດທົ່ງປົ່ງ

ຍິ່ງແນະນຳຫຼາຍ ຍິ່ງໄດ້ຫຼາຍ

ແນະນຳໝູ່ເພື່ອນຊື້ລົດອີຊູຊຸ ຮັບເງິນສົມມະນາຄຸນໄປເລີຍ

-      ແນະນຳອີຊູຊຸ ດີ-ແມັກ ບລູພາວເວີ້ ຮັບເງິນສົມມະນາຄຸນ 1,600,000 ກີບ

-      ແນະນຳອີຊູຊຸ ມິວ-ເອັກ ບລູພາວເວີ້ ແລະ ລົດບັນທຸກອີຊູຊຸ ຮັບເງິນສົມມະນາຄຸນ 2,400,000 ກີບ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ:021 613-141-3
ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ຫຼັກ 2 (ຂ້າງສະໜາມກິລາ)
ໂທລະສັບ:031 212 667
#IsuzuLaoServices