HOME > NEWS > ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສ້ອມແປງຢູ່ສູນອີຊູຊຸ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 656140

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສ້ອມແປງຢູ່ສູນອີຊູຊຸ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສ້ອມແປງຢູ່ສູນອີຊູຊຸ ກັບ ຢູ່ຮ້ານທົ່ວໄປ
ສ້ອມແປງຢູ່ສູນອີຊູຊຸ

ຂໍ້ດີ.
-
ມີອາໄຫຼ່ຮອງຮັບຕະຫຼອດເວລາ
-
ເປັນອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ແນ່ນອນ
-
ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສູນໂດຍສະເພາະ
-
ສ້ອມແປງໄດ້ມາດຕະຖານ
ຂໍ້ເສຍ.
-
ລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງ
-
ໄລຍະການສ້ອມແປງດົນ ແລະ ຕ້ອງຖ້າຄິວ
-
ຈຳນວນສູນບໍລິການບໍທົ່ວເຖິງ
ສ້ອມແປງຢູ່ຮ້ານທົ່ວໄປ balenciaga taschen fake  
ຂໍ້ດີ.
-
ຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້
-
ໄລຍະການສ້ອມແປງໄວກວ່າ
-
ມີໂຕເລືອກຫຼາຍກວ່າສ້ອມແປງຢູ່ສູນ
ຂໍ້ເສຍ.
-
ບາງຮ້ານບໍ່ມີການຮັບປະກັນຫຼັງການສ້ອມແປງ
-
ສ້ອມແປງອາດບໍ່ດີຕາມທີ່ຄິດ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່່
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ:021 613-141-3
ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ຫຼັກ 2 (ຂ້າງສະໜາມກິລາ)
ໂທລະສັບ:031 212 667
#IsuzuLaoServices