HOME > NEWS > ຕອກຢໍ້າຄວາມຄຸ້ມຄ່າ!!

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 617878

ຕອກຢໍ້າຄວາມຄຸ້ມຄ່າ!!

ຕອກຢໍ້າຄວາມຄຸ້ມຄ່າ!!

ດ້ວຍໂປຣໂມຊັ່ນການໃຫ້ບໍລິການຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ຈາກອີຊູຊຸ

ຟຣີ! ບໍລິການພິເສດກວດເຊັກລົດຟຣີ 26 ລາຍການ
 
ສ່ວນຫຼຸດຄ່າແຮງງານ 5%
 
ສ່ວນລົດຄ່າອາໄຫລ່ 10%
 
ຮັບຟຣີທັນທີ ໝວກ ອີຊູຊຸ
ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 3 ທັນວາ 2019 - 31 ມັງກອນ 2020 ເທົ່ານັ້ນ
#ອີຊູຊຸລາວ #ລົດກະບະຕ້ອງອີຊູຊຸ #IsuzuLaos #IsuzuBluePower

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ:????021 613-141-3
ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ຫຼັກ 2 (ຂ້າງສະໜາມກິລາ)
ໂທລະສັບ:☎????031 212 667 fausse sacoche lv
#IsuzuLaoServices