HOME > NEWS > All-New Isuzu Mu-X ຜູ້ນຳແຫ່ງການອອກແບບ...ທີ່ເໜືອກວ່

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 639574

All-New Isuzu Mu-X ຜູ້ນຳແຫ່ງການອອກແບບ...ທີ່ເໜືອກວ່

 

All-New Isuzu Mu-X ຜູ້ນຳແຫ່ງການອອກແບບ...ທີ່ເໜືອກວ່າໃຜ

#ເໜືອກວ່າທຸກຄວາມຫຼູຫຼາ

 

#ເໜືອກວ່າທຸກຄວາມປອດໄພ

ພ້ອມມອບປະສົບການໃໝ່ແຫ່ງລົດອະເນກປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍການອອກແບບພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານສຸດຫຼູກັບວັດສະດຸ ພຣີມ້ຽມ ຕອບໂຂດຊີວິດAll-New Isuzu Mu-X ຜູ້ນຳແຫ່ງການອອກແບບ...ທີ່ເໜືອກວ່າໃຜ ພ້ອມມອບປະສົບການໃໝ່ແຫ່ງລົດອະເນກປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍການອອກແບບພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານສຸດຫຼູກັບວັດສະດຸ ພຣີມ້ຽມ ຕອບໂຂດຊີວິດທຸກມຸມມອງພ້ອມກັບຟັ່ງຊັນທີ່ຄົບຊຸດທີ່ຄັດເລືອກມາເພື່ອທ່ານ

ລົງທະບຽນທົດລອງຂັບລ່ວງໜ້າໄດ້ທີ່

 

https://isuzulaos.com/test-drive/

 

ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່

 

*ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ: ຢູ່ທີ່ ບ້ານນາເລົ່າ (ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (021) 613 141-3 ສາຂາ ແຂວງຈໍາປາສັກ — ຫຼັກ 2 ໂທ: (031) 212 667