HOME > NEWS > ພົບກັບ LIVE ການເປີດໂຕລົດອະເນກປະສົງລຸ້ນໃໝ່!

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 498659

ພົບກັບ LIVE ການເປີດໂຕລົດອະເນກປະສົງລຸ້ນໃໝ່!

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ພົບກັບ LIVE ການເປີດໂຕລົດອະເນກປະສົງລຸ້ນໃໝ່! All-New Isuzu MU-X ຜູ້ນຳແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ...ທີ່ເໜືອກວ່າໃຜ ວັນທີ 30 ເມສານີ້ 19:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ຕື່ມໄດ້ທີ່ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງ ໂທ : 021 613 141-3 ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ (ຫຼັກສອງ ຂ້າງສະໜາມກິລາ)